Spørgsmål og svar

Hvad er LearningLib?
Hvem står bag?
Hvem kan bruge det?
Hvad er et objekt?
Husk ophavsretten!
Baggrund & historie
Hvordan får jeg login til Learninglib?

 

Vejledning

 
  Hvem kan bruge LearningLib?
 

Alle kan oprette sig som bruger på LearningLib. Som bruger kan du se og gennemføre læringsobjekter og få adgang til arkivmateriale. Du kan dog ikke oprette eller duplikere andres læringsobjekter.

For at lave egne objekter og duplikere skal du være objekt administrator. Det kan du blive hvis du er ansat ved et FFU bibliotek og kontakter en administrator via kontaktformularen eller direkte på mail.

BIBLIOTEKSRESSOURCER (LINKS)

Første gang du laver objekter kan du have en masse spørgsmål til, hvad de enkelte felter betyder. Hvert felt er forsynet med en forklaring, som forklarer dette.

Se forklaringsknapperne ud for hvert felt.Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer er du naturligvis altid velkommen til at kontakte en administrator.

 
  Opret objekt #1: baggrundsoplysninger
 

Når du opretter et nyt objekt er det første du bliver bedt om, at angive oplysninger om ophav, niveau, emne, fagområde og lignende.
Findes din institution eller fag ikke på listen, kan du kontakte en administrator med en forespørgsel om at få det oprettet.Du kan angive om dit nye objekt skal være et online læringsobjekt eller uploades til arkivet. Har du f.eks. en film, PowerPoint, PDF eller andet du vil dele på LearningLib uden at bruge trin, kan du vælge at uploade til arkivet.
Objekter i arkivet indeholder ikke trin. 
  Opret objekt #2: beskrivelse
 

Angiv hernæst beskrivelse af objektet og upload et billede til oversigtsvisningen. 
  Opret objekt #3: egenskaber
 

Dernæst vil du blive bedt om at angive en række egenskaber for objektet.

Skal der f.eks. være en timer og skal brugeren kunne gå trin tilbage?

Skal objektet være synligt for alle og skal der kræves login for at gennemføre det?Udgiv under Creative Commons CC BY for at gøre det let for andre at dele og genbruge dit objekt!

Udgiver du under denne licens giver du andre lov til at genbruge og kopiere dit objekt under forudsætning af, at du angives som ophav til det kopierede/duplikerede objekt.
Læs mere om den pågældende CC BY licens på creativecommons.dk

 
  TIP: Test dit objekt inden det ser dagens lys
 

Når man sidder og arbejder med at udvikle objekter, kan det være rart løbende at teste det man laver. Ønsker du at teste dit objekt inden du gør det offentligt tilgængeligt, kan du sætte det til privat objekt under objektindstillingerne.

Når et objekt er sat til privat objekt og er udgivet, kan det ses og gennemføres hvis man har den direkte URL til objektet, men vil ikke blive vist på forsiden eller under de enkelte kategorier.

Du kan altid slå privat objekt fra når objektet er helt færdigt. 
  Trin
 

Du er nu klar til at give dit objekt indhold i form af trin.

Objekter i LearningLib kan opbygges af forskellige slags trinelementer.

  1. Tekst, billede eller video
  2. Quiz (spørgsmål og svar)
  3. Feedback
  4. Åbent spørgsmål
  5. Evaluering – Her kan eleven evaluere sig selv fra 1-5.
  6. Kortspil

Trinene kan bruges på kryds og tværs og sammenstykkes i den rækkefølge man ønsker.

Du kan flytte rundt på rækkefølgen ved brug af pilene ud for hvert trin. 
  Trintype 1: Tekst, billede eller video
 

Dette er et informationstrin uden yderligere funktioner. Man kan altså blot vise noget tekst, nogle billeder og embede video fra f.eks. YouTube. Der er ingen brugerinputs i denne type.

 
  Trintype 2: Quiz (spørgsmål og svar)
 

Quiz er en trintype der stiller et spørgsmål og giver brugeren en række svarmuligheder. Når du lave trinnet kan du angive de(t) rigtige og forkerte svar og tilføje det antal muligheder du ønsker.

NB: Svar bliver ikke logget hvis du har aktiveret gæstevisning! 
  Trintype 3: Feedback
 

Feedback er en mulighed for at elev kan give underviser feedback. Når underviser svarer på feedback får elev besked, og underviser har mulighed for enten at gøre svaret privat eller offentligt, så andre kan drage nytte af svaret.

Denne trintype vises ikke, hvis objektet er sat til tillad gæstevisning under objektegenskaber.

 
  Trintype 4: Åbne spørgsmål
 

Åbne spørgsmål kan – som navnet så snedigt antyder – benyttes til at stille åbne spørgsmål til studerende. Du kan som underviser ikke give feedback på åbne spørgsmål. Vil du give feedback kan du bruge feedback trin typen.Denne trintype vises ikke, hvis objektet er sat til tillad gæstevisning under objektegenskaber. 
  Trintype 5: Evaluering
 

Evalueringstrinnet giver mulighed for at foretage vurdering i skalaen 1-5.Du kan benytte trintypen alt du ønsker og kan benytte funktionen opsummerende trin til at fremvise svar fra evalueringer givet tidligere i objektet.

 
  Trintype 6: Kortspil
 

 Kortspil trintypen giver mulighed for at placere svar eller udsagt på spørgsmål. Man kan oprette maksimalt seks spørgsmål og seks svar, hver af disse visualiseret som et kort. Derefter skal man lægge kortene korrekt så spørgsmål og svar passer sammen.

I dette eksempel skal du placere citaterne hos deres rette ophav. 
  Del og genbrug
 

LearningLib er lavet med deling for øje, så gå på opdagelse i andres e-læringsobjekter, dupliker og genbrug og lad andre bruge det du laver.

Finder du et objekt du vil duplikere, trykker du blot dupliker i oversigtsvisningen og objektet bliver duplikeret og du har en eksakt kopi i dine objekter.HUSK at kreditere originalens ophav når du duplikerer!

HUSK: når du duplikeret et objekt er det alt der duplikeres, altså ikke kun trin men også emneord, ophav, titel osv. Du kan rette dette efterfølgende.