Romerretskilder

Dette læringobjekt er lavet for at understøtte litteratursøgningsprocessen i forbindelse med opgaveskrivning i faget Retshistorie på 3. semester.

Formålet med læringobjekterne er, at gøre den studerende fortrolig med at søge og fremfinde retshistoriske kilder og litteratur, samt at give et overblik over de elektroniske ressourcer indenfor dette fagområde.

 

 

 


Kategori: Projektarbejde
Sprog:
Niveau: Begynder
Institution: KUB
Uddannelsesniveau: Bachelor
Fagområde: Jura
Emneord: Retshistorie; Romerret
Indeholder: HTML
Udarbejdet af: Massimo Soldano, KUB - det Kgl. Bibliotek
Udgivet af: Massimo Soldano, KUB - det Kgl. Bibliotek
Udgivet: 21.11.2016
Sidst revideret: 03.10.2017
Udgivet under Creative Commons: Ja