Quiz om källhantering och källkritik?

Som juriststudent är det viktigt att kunna hitta och värdera källor. De här frågorna är utformade för att väcka reflektioner som du kan ha nytta av i ditt uppsatsskrivande.

https://goo.gl/forms/H76Y5NGcqEz9PKzA3

Niveau: Øvet
Sprog:
Indeholder: HTML
Udarbejdet af: Anna Wiberg Juridiska fakulteten
Udgivet af: Anna Wiberg, Juridiska fakulteten
Udgivet: 20.11.2017
Sidst revideret: 20.11.2017
Udgivet under Creative Commons: Ja