Fra lovforslag til lov

I de følgende spørgsmål kommer vi omkring nogle aspekter i Juridisk Informationssøgning. Spørgsmålene går på hvor du finder dokumenter der relaterer sig til Lovgivningsprocessen i Folketinget.

Har du spørgsmål kontakt: Solveig Johnsen, Aarhus University Library, ssj@au.dk

lovtidende

Kategori: Datasøgning
Sprog:
Niveau: Begynder
Institution: AU
Uddannelsesniveau: Bachelor
Fagområde: Tværfagligt
Indeholder: HTML
Udarbejdet af: Solveig Johnsen
Udgivet af: Solveig Johnsen, AU Library
Udgivet: 09.10.2014
Sidst revideret: 01.03.2017
Udgivet under Creative Commons: Ja