Att hitta äldre böcker på svenska bibliotek

Indhold

  • Att hitta äldre böcker vid svenska bibliotek

Det här objektet riktar sig till studenter i en distanskurs i bokhistoria vid institutionen för kulturvetenskap vid Lunds universitet, som har till uppgift att hitta gamla böcker som de sedan ska undersöka med bokhistoriska ögon på sitt lokala bibliotek.

Niveau: Øvet
Sprog:
Indeholder: Video
Udarbejdet af: Anja Hoppe, HT-biblioteken vid Lunds universitet
Udgivet af: Anja Hoppe, HT-biblioteken vid Lunds universitet
Udgivet: 24.10.2017
Sidst revideret: 20.11.2017
Udgivet under Creative Commons: Ja