Att hitta äldre böcker på svenska bibliotek

Det här objektet riktar sig till studenter i en distanskurs i bokhistoria vid institutionen för kulturvetenskap vid Lunds universitet, som har till uppgift att hitta gamla böcker som de sedan ska undersöka med bokhistoriska ögon på sitt lokala bibliotek.

Kategori: Litteratursøgning
Sprog:
Niveau: Øvet
Institution: Lunds Universitet
Uddannelsesniveau: Bachelor
Fagområde: Humaniora
Emneord: bokhistoria
Indeholder: Video
Udarbejdet af: Anja Hoppe, HT-biblioteken vid Lunds universitet
Udgivet af: Anja Hoppe, HT-biblioteken vid Lunds universitet
Udgivet: 24.10.2017
Sidst revideret: 20.11.2017
Udgivet under Creative Commons: Ja