Vetenskapligt material – Vad är det? - introduction

När det är dags att skriva uppsats på universitetet är det bra att känna till vad som gör vetenskapligt material till just vetenskapligt material. Det vetenskapliga materialet behövs när det är dags att presentera tidigare forskning, och dessutom går det vetenskapliga materialet hand i hand med hela uppsatsarbetet. På vilket sätt?

Step 1: Vetenskapligt material – vad är det? Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds universitet

Se den här filmen om vetenskapligt material (gjord av bibliotekarien Mikael Törner): 

Videon är textad. För att sätta igång textningen trycker du på “Inställningar” nere till höger i videofönstret och väljer “Undertexter” och därefter “svenska”.

Finish and share

Congratulations!

You have now completed the wizard.

If you like this guide and would like to share it with friends and colleagues you can do it by: