Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

Hvad ved du om ophavsret? - introduktion

Som studerende skal du forholde dig til ophavsret.

Det kan være svært at se hvordan den lige kommer dig ved, men hvis du tager quizzen her, vil du få indblik i at ophavsretten er vigtig at kende når du går på en uddannelse, hvor du skal skrive opgave, illustrere noget vha. billeder samt anvende og skaffe artikler og bøger.

Se gerne denne video inden du tager quizzen (ikke alle spørgsmål relaterer sig til videoen, så det er ikke et krav):

 

BEMÆRK at quizzen her er målrettet studerende ved Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet! Derfor er svar vedr. ophavsret rettet mod disse institutioner. Der kan gælde andre regler på den institution/uddannelse du går på og som du bør undersøge!

God fornøjelse.

Trin 1: Billeder på internettet.

Må du linke til billeder du finder på Internettet uden at have spurgt billedets ophavsmand?

Angiv dit svar herunder

 • A
  JA
  Du må linke til billeder som du finder på internettet, hvis de ligger der lovligt!
 • B
  NEJ
  Nej, du skal altid have tilladelse.

De rigtige svar er A


Ja, det er ok at linke til billeder, men kun hvis de ligger tilgængelige på lovlig vis.
Husk kildeangivelse.
Læs mere under Biblioteksressourcer.

Trin 2: Copy/paste af billeder fra Google

Er det OK at “copy/paste” billeder fra Google ind i en studieopgave?

Billeder defineres som
billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer.

Biblioteksressourcer (links)

Angiv dit svar herunder.

 • A
  Nej
  Tillykke svaret er korrekt
 • B
  JA
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er A


Som udgangspunkt nej, men i visse tilfælde ja:

● Hvis ophavsmanden har givet udtrykkelig tilladelse til det.

● Hvis det er udgivet under en Creative Commons (CC) licens

● Hvis billedet er ældre end 70 år fra ophavsmandens død, dog i visse tilfælde 50 år

● Hvis dit universitet har indgået aftale med Copydan/VISDA, som giver studerende og ansatte tilladelse til at bruge billeder fra internettet i opgaver, præsentationer, undervisning, så længe de ikke offentliggøres, men lægges på lukkede LMS'er, f.eks. Absalon, Moodle, Blackboard eller et intranet.

● Billederne skal være lagt tilgængelige på lovlig vis!

Husk altid at anføre kilden!

Trin 3: “Copyright 2011-2017”

Hvad betyder “Copyright 2011-2017” på en webside?

Angiv dit svar herunder.

 • A
  At intet fra websiden må gengives uden at have spurgt om lov i dette tidsrum
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Det viser at et firma står bag en webside og har ophavsretten.
  Desværre svaret var forkert
 • C
  Det har ingen betydning - indholdet er altid omfattet af ophavsret.
  Tillykke svaret er korrekt

De rigtige svar er C


Det er ret almindeligt, at firmaer, organisationer og lignende på deres hjemmeside angiver at de har copyright (ophavsret).

Det har sådan set ingen betydning. Med eller uden en eksplicitering af copyright eller © - websitet og dets indhold vil stadig være omfattet af ophavsret.

Trin 4: Skanne en bog.

Må du skanne et kapitel fra en bog? Og hvad må du gøre med det?

Angiv dit svar herunder.

 • A
  Ja, og du må dele det i et lukket forum (som f.eks. en "lukket" facebook side)
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Ja, bare du ikke deler med flere end 50 med-studerende
  Desværre svaret var forkert
 • C
  Nej, du må KUN skanne til eget brug
  Tillykke svaret er korrekt
 • D
  Nej, du må kun dele en skannet kopi med min læsemakker
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er C


Nej, du må KUN skanne en bog til eget brug.

●Du må skanne fra trykte bøger såfremt dette foregår på biblioteket, og du må kun benytte dig af materialet rent personligt. Du må altså ikke videresende eller dele skannet materiale.

● Facebook ses jævnligt anvendt som platform til at dele og dermed uploade undervisningsmateriale i forbindelse med studiet. F.eks. artikler du har adgang til gennem de aftaler, der gælder for dit Universitet. Men det er oftest i strid med ophavsretten at dele materiale gennem Facebook. Det gælder også, selvom der er tale om en lukket gruppe.

● Til gengæld vil du lovligt kunne dele materiale på LMS (f.eks. Blackboard eller Absalon), så længe du følger de regler dit Universitet har indgået med Copydan, Tekst og Node (se mere under biblioteksressourcer).

Trin 5: Link til materiale

Må du dele links til f.eks. artikler eller e-bøger som findes på dit Universitetsbibliotek?

Biblioteksressourcer (links)

Angiv dit svar herunder.

 • A
  Ja, du må altid gerne linke til materiale.
  Tillykke svaret er korrekt
 • B
  Nej, det skal fremgå af materialet at du gerne må linke til det.
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er A


Ja, du må altid gerne linke til bibliotekets materiale.

Du må sende link til en artikel fra bibliotekets e-ressourcer til dine med-studerende.

Du må også gerne linke til lovligt materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet.

Trin 6: Uddele fysiske kopier til dine medstuderende

Må du tage en fysisk kopi af en bog og dele det ud til med-studerende?

Angiv dit svar herunder.

 • A
  JA
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Nej
  Tillykke svaret er korrekt

De rigtige svar er B


Nej, det må du ikke - MEN du må gerne tage ”enkelte eksemplarer til privat brug”. Det vil sige at man må dele en papirkopi eller tage en papirkopi til sin familie og nærmest omgangskreds.

Men igen - undersøg den aftale dit Universitet har med Copydan, tekst og node.

Afslut og del med andre studerende

Tillykke!

Du har nu gennemført kurset.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: