Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

Stop plagiering quizz: Test din viden - introduktion

Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Så snart du bruger information, statistik, meninger, hypoteser, ideer eller grafik, som du ikke selv har udtænkt, skal du angive kilden.

Det skal du, så din læser kan se

– hvilke ideer, der er dine egne
– hvilke ideer, der stammer fra andre
– hvor du har din viden fra
– hvor pålidelige dine kilder er

Din dokumentation skal omfatte to elementer:

1. En litteratur- eller referenceliste
2. Henvisninger i teksten, som refererer til listen

Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne i teksten og i litteraturlisten. Du plagierer, hvis du ikke giver tilstrækkelig information i teksten til, at referencen kan identificeres i din litteraturliste.

Du får nu mulighed for at teste dig selv med en række spørgsmål. Har du brug for at vide mere kan du kigge på stopplagiat.nu

Trin 1: Hvilke krav gælder, hvis du vil citere ordret fra en anden tekst?

.

Hvilke krav gælder, hvis du vil citere ordret fra en anden tekst?

 • A
  Du skal vælge citater fra pensumlitteraturen og sætte citatet i citationstegn.
  Der er ikke krav om, at du kun må vælge citater fra pensumlitteraturen. Du kan citere fra alle de materialer, der er fagligt relevante for din opgave. Du skal til gengæld sætte citatet i citationstegn. Og du skal angive den oprindelige kilde til citatet og sidetal.
 • B
  Du skal angive kilden til citatet og det nøjagtige sidetal og sætte citatet i citationstegn.
  Du skal sætte citatet i citationstegn. Du skal angive den oprindelige kilde til citatet og sidetal. Lav en indrykning og linjeoverspring både før og efter eksemplet, hvis det er et længere tekststykke.
 • C
  Du skal vælge citater fra trykte materialer og sætte citatet i citationstegn.
  Der er ikke et krav om at du kun må citere fra trykte materialer. Du kan citere fra alle de materialer, der er fagligt relevante for din opgave. Du skal til gengæld sætte citatet i citationstegn. Og du skal angive den oprindelige kilde til citatet samt sidetal.

De rigtige svar er B

Trin 2: Hvad er en referencestandard?

.

Hvad er en referencestandard?

 • A
  Et sæt regler, der beskriver hvilke referencer der skal med, for at din opgave har en god videnskabelig standard.
  En referencestanard er et sæt regler, der beskriver hvilke oplysninger der skal med om hver enkelt kilde, og i hvilken rækkefølge oplysningerne skal stå. Kort sagt er en referencestanard et hjælpemiddel til at udforme konsekvente teksthenvisninger og litteraturlister.
 • B
  Et sæt regler, der beskriver, hvordan du udformer et korrekt referat af en anden forfatters tekst.
  En referencestanard er et sæt regler, der beskriver hvilke oplysninger der skal med om hver enkelt kilde, og i hvilken rækkefølge oplysningerne skal stå. Kort sagt er en referencestanard et hjælpemiddel til at udforme konsekvente teksthenvisninger og litteraturlister.
 • C
  Et sæt regler, der beskriver hvilke oplysninger der skal med om hver enkelt kilde, og i hvilken rækkefølge oplysningerne skal stå.
  Kort sagt er en referencestanard et hjælpemiddel til at udforme konsekvente teksthenvisninger og litteraturlister.

De rigtige svar er C

Trin 3: Hvordan undgår du bedst plagiering?

.

Hvordan undgår du bedst plagiering?

 • A
  Ved kun at skrive hvad du selv synes.
  Du kan ikke skrive en videnskabelig opgave, der kun bygger på dine egne synspunkter. Du skal forholde dig til den viden, der allerede eksisterer på området. Til gengæld skal du huske at la½ve præcis kildehenvisning, hver gang du bruger en andens tekst. Tekst skal her forstås i bredest mulige forstand. Det kan være websider, tabeller, billeder, bøger, filmreplikker og teorier etc.
 • B
  Ved kun at bruge pensumlitteraturen.
  Du kan ikke skrive en videnskabelig opgave, der kun bygger på dine egne synspunkter. Du skal forholde dig til den viden, der allerede eksisterer på området. Til gengæld skal du huske at la½ve præcis kildehenvisning, hver gang du bruger en andens tekst. Tekst skal her forstås i bredest mulige forstand. Det kan være websider, tabeller, billeder, bøger, filmreplikker og teorier etc.
 • C
  Ved at lave en kildeanvisning hver gang du bruger en andens tekst.
  Lav en præcis kildehenvisning, så snart du bruger en andens tekst.

De rigtige svar er C

Trin 4: I hvilken situation må du kopiere dele af andres materiale ind i din opgave uden kildehenvisning?

.

I hvilken situation må du kopiere dele af andres materiale ind i din opgave uden kildehenvisning?

 • A
  Aldrig.
  Du må aldrig bruge andres materiale uden en præcis kildehenvisning.
 • B
  Når det er fra andre videnskabelige opgaver.
  Du må ikke kopiere andres materiale direkte i din opgave uden at fortælle hvor du har det fra. Hvis du citerer ordret fra en andens tekst, skal du desuden behandle det som et citat. Citater skal i citationstegn, og du skal angive den oprindelige kilde og sidetal.
 • C
  Når det er frit tilgængelige websider.
  Du må ikke kopiere andres materiale direkte i din opgave uden at fortælle hvor du har det fra. Hvis du citerer ordret fra en andens tekst, skal du desuden behandle det som et citat. Citater skal i citationstegn, og du skal angive den oprindelige kilde og sidetal.

De rigtige svar er A

Trin 5: Hvad kan du bruge et referencehåndteringsprogram til?

.

Hvad kan du bruge et referencehåndteringsprogram til?

 • A
  Til at holde styr på de opgaver, du har skrevet på dit studie.
  Et referencehåndteringsprogramkan hjælpe dig til at holde styr på og udforme de referencer du skal bruge i din opgave. På den måde bliver det nemmere at udforme konsekvente og standardiserede litteraturlister til dine opgaver.
 • B
  Til at holde styr på de kilder, du bruger i din opgave og til at lave litteraturlister.
  Et referencehåndteringsprogram kan hjælpe dig til at udforme korrekte referencer og litteraturlister.
 • C
  Til at holde styr på sidetallene i indholdsfortegnelsen svarer til sidetallene i selve opgaveteksten.
  Et referencehåndteringsprogramkan hjælpe dig til at holde styr på og udforme de referencer du skal bruge i din opgave. På den måde bliver det nemmere at udforme konsekvente og standardiserede litteraturlister til dine opgaver.

De rigtige svar er B

Trin 6: Kan det betragtes som plagiering at aflevere den samme opgave i to forskellige fag?

.

Kan det betragtes som plagiering at aflevere den samme opgave i to forskellige fag?

 • A
  Ja
  Det vil i de fleste tilfælde blive betragtet som plagiering, hvis du afleverer den samme opgave i to forskellige fag. Med mindre du har en helt særlig aftale med dine undervisere.
 • B
  Nej
  Det vil i de fleste tilfælde blive betragtet som plagiering, hvis du afleverer den samme opgave i to forskellige fag. Med mindre du har en helt særlig aftale med dine undervisere.
 • C
  Ved ikke
  Det vil i de fleste tilfælde blive betragtet som plagiering, hvis du afleverer den samme opgave i to forskellige fag. Med mindre du har en helt særlig aftale med dine undervisere.

De rigtige svar er A

Trin 7: I hvilken situation vil det være korrekt at lave en kildehenvisning til et citat.

.

I hvilken situation vil det være korrekt at lave en kildehenvisning til et citat.

 • A
  Hvis det er fra en bog.
  Det er underordnet, om du citerer fra en bog, en videnskabelig artikel eller en webside etc. Så snart du citerer en andens tekst ordret i din opgave, skal du lave en præcis kildehenvisning.
 • B
  Hvis det er fra en videnskabelig artikel.
  Det er underordnet, om du citerer fra en bog, en videnskabelig artikel eller en webside etc. Så snart du citerer en andens tekst ordret i din opgave, skal du lave en præcis kildehenvisning.
 • C
  Altid.
  Det er underordnet, om du citerer fra en bog, en videnskabelig artikel eller en webside etc. Så snart du citerer en andens tekst ordret i din opgave, skal du lave en præcis kildehenvisning.

De rigtige svar er C

Trin 8: Hvad er en parafrase?

.

Hvad er en parafrase?

 • A
  En kritisk vurdering af en anden forfatters tekst med kildeangivelse.
  En parafrase er en omformulering af en anden forfatters tekst. Det fx være en god idé at parafrasere, hvis kilden har en knudret eller højtideligt sprog, og du gerne vil gengive pointen med dine egne ord. Du skal dog stadig huske at anføre, hvem den oprindelige ophavsmand til det parafraserede tekststykke er.
 • B
  Direkte afskrift af en anden forfatters tekst med kildeangivelse.
  En parafrase er en omformulering af en anden forfatters tekst. Det fx være en god idé at parafrasere, hvis kilden har en knudret eller højtideligt sprog, og du gerne vil gengive pointen med dine egne ord. Du skal dog stadig huske at anføre, hvem den oprindelige ophavsmand til det parafraserede tekststykke er.
 • C
  En omformulering af en andens tekst med kildeangivelse.
  Det kan fx være en god idé at parafrasere, hvis kilden har et knudret eller højtideligt sprog, og du gerne vil gengive pointen med dine egne ord. Du skal dog stadig huske at anføre, hvem den oprindelige ophavsmand til det parafraserede tekststykke er.

De rigtige svar er C

Trin 9: Hvilke af følgende situationer kræver som hovedregel ikke dokumentation?

.

Hvilke af følgende situationer kræver som hovedregel ikke dokumentation?

 • A
  Når du anfører et alment kendt citat som fx 'Med lov skal land bygges'.
  Når der er tale om alment kendt viden, er det som regel ikke nødvendigt at dokumentere hvor du har den viden fra. Det vil dog altid være afhængigt af kontekst og faglige traditioner, hvornår der kræves dokumentation. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.
 • B
  Når du bruger materiale fra frit tilgængelige websider.
  Selvom du bruger materiale, der ligger frit tilgængeligt på nettet, skal du huske at dokumentere. Det skal du gøre, for at din underviser kan se, hvilke afsnit eller pointer der bygger på din bearbejdning af andres viden, og hvilke afsnit der er resultat af din egen tankevirksomhed.
 • C
  Når du omskriver en anden forfatters tekst og bruger dine egne ord.
  Selvom du omskriver en anden forfatters tekst og bruger dine egne ord, skal du stadig huske dokumentationen, så din underviser kan se hvor du har dine oplysninger fra. Det skal du gøre, for at din underviser kan se, hvilke afsnit eller pointer der bygger på din bearbejdning af andres viden, og hvilke afsnit der er resultat af din egen tankevirksomhed.

De rigtige svar er A

Trin 10: Hvilke konsekvenser kan det have hvis du plagierer?

.

Hvilke konsekvenser kan det have hvis du plagierer?

 • A
  Du kan få en bøde.
  Du får ikke en bøde. Men hvis du plagierer, kan det have andre alvorlige konsekvenser for dig. Du risikerer at blive bortvist fra din uddannelse.
 • B
  Du kan blive bortvist fra din uddannelse.
  Hvis du plagierer, risikerer du at blive bortvist fra din uddannelse.
 • C
  Det har ingen konsekvenser.
  Hvis du plagierer, kan det have alvorlige konsekvenser for dig. Du risikerer at blive bortvist fra din uddannelse.

De rigtige svar er B

Afslut og del med kollegaer

Tillykke!

Du har nu genneført guiden.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: