Att hitta äldre böcker på svenska bibliotek - introduction

Det här objektet riktar sig till studenter i en distanskurs i bokhistoria vid institutionen för kulturvetenskap vid Lunds universitet, som har till uppgift att hitta gamla böcker som de sedan ska undersöka med bokhistoriska ögon på sitt lokala bibliotek.

Step 1: Att hitta äldre böcker vid svenska bibliotek

Library resources (links)

Finish and share

Congratulations!

You have now completed the wizard.

If you like this guide and would like to share it with friends and colleagues you can do it by: