Quiz om källhantering och källkritik? - introduction

Som juriststudent är det viktigt att kunna hitta och värdera källor. De här frågorna är utformade för att väcka reflektioner som du kan ha nytta av i ditt uppsatsskrivande.

https://goo.gl/forms/H76Y5NGcqEz9PKzA3

Step 1: Læringsobjekt step kladde 3851

Som juriststudent är det viktigt att kunna hitta och värdera källor. De här frågorna är utformade för att väcka reflektioner som du kan ha nytta av i ditt uppsatsskrivande.

https://goo.gl/forms/H76Y5NGcqEz9PKzA3

Finish and share

Congratulations!

You have now completed the wizard.

If you like this guide and would like to share it with friends and colleagues you can do it by: