Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

EU-Konkurrenceret og Udbudsret (Udbud) - introduktion

I de følgende trin får du stillet forskellige opgaver og spørgsmål.

Svar på spørgsmålene eller find specifikke tekster. Du får hints under hvert spørgsmål, der kan hjælpe dig på rette vej.

Trin 1: Udbudsloven.

Du har brug for at finde ud af hvornår direktiv 2014/24 blev implementeret i Dansk Ret.

Du ved du kan finde svaret i Retsinformation ved at finde udbudsloven (L1564 af 15/12/2015).

Svar på spørgsmålet herunder.

Biblioteksressourcer (links)

Hvornår blev direktivet implementeret?

 • A
  26. februar 2014
  Dette er datoen for selve direktivet.
 • B
  5. marts 2015
  Desværre svaret var forkert
 • C
  16. december 2015
  Ja, det er dagen for Udbudslovens offentliggøres, hvor direktivet er implementeret.

De rigtige svar er C

Vis hint

Vis hint 2

Søg på Lovens nummer

Vis hint 3

Kig i de officielle noter

Trin 2: Udbudsloven – Retsinformation

En anden måde at finde et direktiv i dansk lovgivning på, er at søge på direktivets nummer i de officielle noter.

Gå ind på Retsinformation

Åbn Udvidet Feltsøgning

Søg på direktivets år/nummer og du finder svaret i de officielle noter – de er angivet allernederst efter sidste paragraf.

Biblioteksressourcer (links)

Trin 3: Bemærkninger til L492.2010

Du arbejder med en udbudssag og vil gerne se bemærkningerne bag den nu historiske lov, med nummeret L492.2010, da de muligvis kan hjælpe dig videre med forståelsen af nogle paragraffer.

L492.2010 er den vedtagne lovs nummer – for at finde Lovforslagets nummer og dernæst bemærkningerne, må du først søge loven frem i Retsinformation.

Find den i Retsinformation og verificer lovforslagsnummeret – svar på spørgsmålet herunder.

Biblioteksressourcer (links)

Hvilket nummer har Lovforslaget?

 • A
  L110 samling 2009/10
  Tillykke svaret er korrekt
 • B
  L455 samling 2009/10
  Desværre svaret var forkert
 • C
  L99 Samling 2010
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er A

Vis hint

Find den på Retsinformation

Vis hint 2

Find Loven og klik ind på “Lovforslag til denne lov”

Trin 4: Bemærkningerne til L492 2010

Når du kender Lovforslagets nummer kan du finde lovforslaget i Folketingstidende.dk (her ligger Lovforslag tilbage til 2009).

Find bemærkningerne i Afdeling/sektion A og svar på nedenstående spørgsmål.

Biblioteksressourcer (links)

Hvilket kapitel omhandler indførelse af klagefrister?

 • A
  Kapitel 7.
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Kapitel 2.5
  Ja, du finder oversigten på s. 6 i bemærkningerne.
 • C
  Kapitel 8
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er B

Vis hint

Trin 5: Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Du har fået en opgave og skal hurtigst muligt finde forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25 som implementeret ved Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015.

 

Biblioteksressourcer (links)

Hvordan finder du det?

 • A
  Jeg googler det frem
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Jeg finder det i Retsinformation
  Nej, du kan finde Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 her, men ikke selve direktivet
 • C
  På EUR-Lex
  Ja, søg på år og nummer på forsiden - afgræns til Directive

De rigtige svar er C

Afslut og del med kollegaer

Tillykke!

Du har nu genneført guiden.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: