Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

Rundt om kildekritik – en øvelse - introduktion

veterinaer-1

Veterinært bachelorprojekt: Hvordan er man kildekritisk?

Kritisk tænkning er en vigtig del af den akademiske læsning og skrivning, som du jo allerede ved efter at have set “Rundt om kilderne

Denne kildekritiske øvelse giver mulighed for, at benytte de 4 kriterier, Objektivitet, Troværdighed, Nøjagtighed og Relevans, i praksis

Du kan lave øvelsen alene eller sammen med en studiekammerat.

God fornøjelse 🙂

Trin 1: Vælg en kilde og evaluer

Vælge en kilde (artikel, bog, hjemmeside o.lign) og gå igennem evalueringen, i de næste fire trin med kriterierne:

 1. Objektiv
 2. Troværdig
 3. Nøjagtig
 4. Relevant

For hvert trin markerer du hvor sikker du er, på hvor objektiv, troværdig, nøjagtig og relevant kilden er.
1 indikerer meget sikker og 5 indikerer meget usikker

Ved klik på Hint kan du få lidt hjælp – get a hint!
Hints er spørgsmål som kan hjælpe dig til at spørge ind til kilden.

 

 

 

Trin 2: Objektivitet

Objektiv er når man ser på helheden, er upartisk og baserer sin viden på fakta. Se også slide 22 i “Rundt om kilderne” for mere information.

Hvor sikker er du på at denne kilde er objektiv?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste

Vis hint

Vil forfatteren overbevise eller informere?

Vis hint 2

Er kilden ensidig eller omfattende og saglig?

Vis hint 3

Er kilden peer reviewed?

Trin 3: Troværdighed

Troværdighed Stil skarpt på forfatter, kildetype og udgiver. Se også slide 22 i “Rundt om kilderne” for mere information

Hvor sikker er du på at denne kilde er troværdig?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste

Vis hint

Hvem er forfatteren?
Undersøg uddannelse, tilhørsforhold, position, kontaktoplysninger
Er det inden for eget forskningsfelt forfatteren skriver?

 

Vis hint 2

Hvilken kildetype?
er det primær/sekundær/peer reviewed (fagfællebedømt)

Vis hint 3

Hvor er kilden publiceret?
Er det et anerkendt forlag?
Er det et anerkendt tidsskrift?
Hvis internetkilde, hvem står bag? Se slide 25 i Rundt om kilderne

Trin 4: Nøjagtighed

Nøjagtighed er om kilden er opdateret, detaljeret og præcis. Se slide 23 i Rundt om kilderne

Hvor sikker er du på at denne kilde er nøjagtig?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste

Vis hint

Opdateret kilde? D.v.s. publiceret eller revideret.

Vis hint 2

Har kilden hovedvægt på dit emne eller er det blot nævnt i en sidebemærkning?

 

 

Vis hint 3

Er der kildehenvisninger, som viser, at forfatteren har forsket i emnet?

Trin 5: Relevans

Relevans i forhold til dit informationsbehov og din opgave. Se slide 23 i Rundt om kilderne

 

Hvor sikker er du på at denne kilde er relevant?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste

Vis hint

Hvilket emneområde dækker kilden? Check titel og abstract

Vis hint 2

Hvilken kildetype har du med at gøre? Se slide 5 i Rundt om kilderne

Vis hint 3

Er det fagfolk, der har skrevet kilden?

Trin 6: Score og reflektion

Er kilden anvendelig?
Også selvom den ikke scorer højt på alle fire kriterier?

Objektivitet

Hvor sikker er du på at denne kilde er objektiv?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste
Troværdighed

Hvor sikker er du på at denne kilde er troværdig?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste
Nøjagtighed

Hvor sikker er du på at denne kilde er nøjagtig?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste
Relevans

Hvor sikker er du på at denne kilde er relevant?

1 meget sikker / 5 meget usikker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Laveste Højeste

Trin 7: Afrunding og kontakt til biblioteket

Nu har du været rundt om kilder og øvelse.
Vi håber, at du er klædt på til at give dig i kast med litteratursøgningen og være bedre til at finde og udvælge troværdige, objektive, nøjagtige og relevante kilder.

Vi vil anbefale dig at tage et af de mange litteratursøgningskurser, som biblioteket tilbyder for dig som veterinærstuderende.

Du kan også lære at holde styr på referencerne med Mendeley.

Check kursuskalenderen!

Du er altid velkommen til at komme på biblioteket på Dyrlægevej 10.

Du kan også kontakte os på bibliotek@science.ku.dk eller på telefon 35 33 21 45.

Vi ses på biblioteket 🙂

Vis hint

Informationsspecialister i skranken fra 10-17 på hverdage!

Afslut og del med andre studerende

Tillykke!

Du har nu gennemført kurset.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: