Bag om projektet

Projektet udspringer af konkrete erfaringer med biblioteket som værende en uundværlig, relevant og naturlig samarbejdspartner for undervisere, når det drejer sig om løsningen af biblioteksfaglige spørgsmål som eksempelvis adgang til ressourcer, kildekritik og plagiering.

Det er vigtigt at holde trit med undervisningsudvikling i universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier. Bibliotekerne skal derfor udvikle læringsobjekter inden for informationskompetence til anvendelse i både online- og fysisk undervisning, eksempelvis om kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister. Læringsobjekter skal kunne integreres i online-undervisningen – egenhændigt af underviseren eller i samarbejde med biblioteket.

Learninglib er udviklet i tæt samarbejde med Webcoders.dk og bygget på open source CMS’et WordPress.

Mange læringsobjekter er omfattet Creative Commons licenen CC-BY-NC, hvilket fremgår under de enkelte objekter.

Hele grundtanken bag LL-projektet er at skabe et online-miljø på tværs af bibliotekerne, hvor man kan videndele og få idéer til nye læringsobjekter. Om det lykkes, vil kun fremtiden vise, men som tidligere nævnt er bibliotekarer rigtig gode til at udtænke, udvikle og skabe nyt sammen, og med Learninglib, håber vi, at der er udviklet et redskab til netop at understøtte dette.

Arbejder du på et Fag- Forsknings- eller Uddannelsesbibliotek (FFU bibliotek) så kontakt os for login!