Bag om LearningLib

LearningLib udspringer af konkrete erfaringer med biblioteket som værende en uundværlig, relevant og naturlig samarbejdspartner for undervisere, når det drejer sig om løsningen af biblioteksfaglige spørgsmål som eksempelvis adgang til ressourcer, kildekritik og plagiering.

Det er vigtigt at holde trit med undervisningsudvikling i universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier. Bibliotekerne skal derfor udvikle læringsobjekter inden for informationskompetence til anvendelse i både online- og fysisk undervisning, eksempelvis om kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister. Læringsobjekter skal kunne integreres i online-undervisningen – egenhændigt af underviseren eller i samarbejde med biblioteket.

Learninglib er udviklet i tæt samarbejde med Webcoders.dk og bygget på open source CMS’et WordPress.

Mange læringsobjekter er omfattet Creative Commons licensen CC-BY-NC, hvilket fremgår under de enkelte objekter.

Grundtanken bag LearningLib er at skabe et online-fællesskab, mellem Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Norden, hvor videndeling og udvikling af undervisning er i fokus.

Der er allerede produceret mange gode digitale læringsobjekter, som underbygger at bibliotekarer og informationsspecialister er rigtig gode til at innovere formidlingsprocessen fra tilstedeværelsesundervisning til virtuel undervisning. LearningLib understøtter netop nye didaktiske undervisningsmodeller og inddragelsen af digitale ressourcer, er et aktiv for alle undervisningsformer.

Arbejder du på et Fag- Forsknings- eller Uddannelsesbibliotek så kontakt os (https://learninglib.dk/kontakt-os/) for login!