Nye læringsobjekter

Referencehåndteringsværktøjet Word – Lær hvordan du gø…

Når man skriver opgaver kan det være et kæmpe arbejde at lave referencer. Man kan blive tvivl om, hvordan man refererer …

Indhold

 • Sådan refererer du til en bog i Words referenceprogram
 • Sådan refererer du til en tidsskriftartikel i Words referenceprogram
 • Sådan refererer du til en hjemmeside i Words referenceprogram
 • Sådan refererer du til et kapitel i en bog i Words referenceprogram
Niveau: Begynder
Sprog:
Indeholder: Video
Udarbejdet af: Pernille Frandsen & Diana Langvad/UCC Biblioteket
Udgivet af: Pernille Frandsen & Diana Langvad/UCC Biblioteket
Udgivet: 20.03.2017
Sidst revideret: 03.04.2017

Quiz dig selv i referenceteknik

Kan du referere korrekt? Denne quiz guider dig igennem APA-standarden. Tag quizzen og bliv skarp på, hvorfor det er vigt…

Indhold

 • At referere og gøre det korrekt når du skriver opgave er vigtig, men har det nogle konsekvenser, hvis du ikke gør?
 • Der er forskellige grunde til at det er vigtigt at referere i dine opgaver – men hvornår skal du IKKE referere?
 • Du skal referere til en bog i din opgave, hvordan markerer du en reference i den løbende tekst?
 • Du skal referere til en bog i din opgave, hvordan henviser du til kilden i den løbende tekst?
 • Du skal henvise til en bog i din litteraturliste, i hvilken form skriver du titlen i referencen?
 • Du skal referere til en bog i din referenceliste, hvordan anfører du forfatteren?
 • Når du refererer til hjemmesider i din litteraturliste, skal du så notere hvornår du sidst har lokaliseret hjemmesiden?
 • Når du refererer til et kapitel i en bog, skal du i referencelisten henvise til:
 • Skal nummeret på tidsskriften fremgå af referencelisten, når du henviser til en artikel i et tidsskrift?
 • Hvornår skal man skrive en bogs udgave på referencen?
 • Hvornår skal man skrive en bogs oplag på referencen?
Niveau: Begynder
Sprog:
Indeholder: PDF, Video, Powerpoint, HTML
Udarbejdet af: Pernille Frandsen & Diana Langvad/UCC Biblioteket
Udgivet af: Pernille Frandsen & Diana Langvad/UCC Biblioteket
Udgivet: 03.03.2017
Sidst revideret: 28.03.2017

EU-Konkurrenceret og Udbudsret (Udbud)

Her lærer du at navigere og identificere konkurrence- og udbudsretlige EU-kilder. Emnet for dette læringsobjekt er: Udbu…

Indhold

 • Udbudsloven.
 • Udbudsloven – Retsinformation
 • Bemærkninger til L492.2010
 • Bemærkningerne til L492 2010
 • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Niveau: Begynder
Sprog:
Indeholder: HTML
Udarbejdet af: Solveig S. Johnsen
Udgivet af: Solveig Johnsen, AU Library
Udgivet: 01.03.2017
Sidst revideret: 10.04.2017

Er din informationssøgning klar til et job i ”den virkelige …

Her finder du en quiz med 6 spørgsmål der alle handler om situationer du kan komme ud for i dit arbejdsliv som jurist: D…

Indhold

 • Advokatfuldmægtig på et stort advokatkontor
 • Sagsbehandler i Socialforvaltningen
 • Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand.
 • Fuldmægtig i Udenrigsministeriet
 • Fuldmægtig i Social- og Indenrigsministeriet
 • Ansat i Juridisk Afdeling i en stor bygge- og anlægsvirksomhed
Niveau: Øvet
Sprog:
Udarbejdet af: Marianne Tind og Solveig Johnsen
Udgivet af: Solveig Johnsen, AU Library
Udgivet: 21.02.2017
Sidst revideret: 22.02.2017

EU-konkurrenceret og Udbudsret: Kildetyper

Her får du en oversigt, så du lærer at navigere og identificere konkurrence- og udbudsretlige EU-kilder. På hver side er…

Indhold

 • Primær regulering og grundlæggende tekster
 • Sekundærregulering: Afledt ret.
 • Soft law: Ikke-bindende sekundærregulering.
 • Praksis: Afgørelser og domme
Niveau: Begynder
Sprog:
Indeholder: HTML
Udarbejdet af: Solveig S. Johnsen
Udgivet af: Solveig Johnsen, AU Library
Udgivet: 26.01.2017
Sidst revideret: 22.02.2017